Motto: "Qkonto - Vaše pohodlná finanční rezerva"

Úvěr na bázi kontokorentu. Úvěr na podporu podnikání u kterého si sjednáte úvěrový rámec (nejčastěji v rozmezí 30 - 150.000Kč) a můžete čerpat i opakovaně až do výše tohoto sjednaného rámce. Úvěr je na dobu neurčitou, záleží tedy na Vás jak dlouho jej budete chtít využívat.

Vaším jediným úkolem je poté splácet měsíčně alespoň sjednanou minimální splátku. Můžete však splácet více nebo i splatit celý úvěr a to vše samozřejmě již bez dalších poplatků. Zkrátka a jednoduše platíte jenom když čerpáte.

Pokud zrovna nečerpáte, tak nic neplatíte

Pro sjednání úvěru Qkonto pro podnikatele musíte splňovat následující kritéria

  • Věk nad 18 let
  • České státní občanství
  • Prokazatelný příjem ve výši min. 10.000Kč (rozdíl příjmů a výdajů z daňového přiznání podělený počtem měsíců)
  • žádný zápis v insolvenčním rejstříku či v centrální evidenci exekucí CEE

Za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti nám musíte nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy předložit informaci o Vašem příjmu za poslední zdaňovací období, o Vašich aktuálních výdajích a závazcích, a musíte doložit doklady prokazující tyto skutečnosti uvedené níže.

Výše uvedené podmínky je třeba doložit

  • Platným občanským průkazem a druhým dokladem totožnosti (řidičským průkazem, rodným listem nebo pasem)
  • Nájemní smlouvou v případě bydliště mimo trvalou adresu
  • Bankovním výpisem za poslední měsíc
  • Daňovým přiznáním za poslední zdaňovací období

Podmínky předčasného splacení úvěru – klient může kdykoli předčasně splatit úvěr a to bez povinnosti hradit náklady na předčasné splacení.

Upozorňujeme na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o úvěru a to zejména na náklady v případě opožděných plateb:

  • smluvní pokuta za porušení povinnosti hradit řádně a včas splátky 0,4% denně z částky, ohledně níž je dlužník v prodlení
  • poplatek za vystavení upomínky při prodlení delším než 15 dní 450 Kč

Dále pak upozorňujeme na právo věřitele zesplatnit úvěr a žádat jeho okamžité zaplacení (při hrubém porušení smlouvy – prodlení delší než 75 dní či uvedení nepravdivých, neúplných či hrubě zkreslených údajů), úhradu nákladů na vymáhání a smluvní pokutu ve výši 50% z celkové dlužné částky.

Kontakty

Sídlo firmy
T&C DOMOV s.r.o.
Králova 279/9
616 00 Brno

IČ: 271 24 339
Datová schránka: gzbf9fz

Kancelář (pro kontakt s klienty a úřady)

Hněvkovského 15
617 00 Brno

606 611 129

Reklamace můžete zaslat elektronicky

Tyto kontakty neslouží k žádosti o úvěr. Pro tyto účely klikněte níže.

Obchodní zástupci
Nebo můžete rovnou zdarma vyplnit žádost on-line